Centrum inspirace pro technologie inovativního bydlení

 

Společnosti Cholupice INVEST a Insight Home vybudovaly v Praze 4 unikátní Centrum inspirace pro technologie inovativního bydlení (CITIB). Můžete si domluvit osobní prohlídku. Cílem CITIB je prezentovat široké
i odborné veřejnosti ty nejnovější trendy v oblasti moderního bydlení. Na vybudování se podíleli samozřejmě i naši partneři. Areál CITIB zahrnuje
dva rodinné domy a zahradní domek na pozemku o rozloze necelých
4.000 m2. Užitná plocha prvního domu je 592 m2, druhého 251 m2
a zahradního domku 110 m2. Zahrada zahrnuje 450 m2 vnitřní komuni-
kace, jezírko s japonskými kapry (koi) a bazén.

 
 
  Adresa:

  K Dýmači 18/126, Praha 4 Cholupice
  GPS:  499893306N, 144464108E
  Mapa    Google Street View

  Upozornění:

Sjezdy na novém Pražském okurhu na Cholupice a Písnici jsou uzavřeny. Pojedete-li po Pražském okruhu, použijte sjezd Vestec.

 MHD spojení:
 Tramvaj 3, 17, 21 – Nádraží Modřany, přestup na autobus 173, 341, 342
 do zastávky Cholupice.

Vše o Centru inspirace pro technologie inovativního bydlení

Centrum inspirace je řízeno systémem inHome. Základem tohoto sys-
tému jsou produkty americké společnosti AMX, které jsou považovány
za jedny z nejspolehlivějších na světě. AMX například řídí nejvyspělejší konferenční komplex na světě – The White House Situation Room.
V tomto komunikačním centru v Bílém domě je denně cca 25 konferencí pro 250 hostů.

Řídicí systém inHome AMX

Společnost Insight Home vyvíjí systém inHome, jehož základem je americký systém AMX. Filosofie AMX je jednoduchá: 1. vyvíjet
a vyrábět jen ty produkty nebo komponenty, které mohou dosáhnout špičkové světové úrovně, 2. být dostatečně otevřenou platformou,
která umožňuje integraci produktů a použití řešení od jiných dodavatelů. Díky této otevřenosti inHome AMX je v Centru inovací na systém na-
pojen zabezpečovací systém, kamerový systém, komunikační systém, vytápění, příjezdová brána, domácí spotřebiče, osvětlení, bazén a jezír-
ko, meteorologická stanice, závlahový systém a distribuce audia
a videa. Veškeré funkce domu je možno ovládat z dotykových panelů
AMX nebo pomocí iPadu a iPhone. Stejný komfort ovládání, který je
v domě, je dostupný odkudkoli na světě, kde je připojení k internetu.

inHome AMX je koncipován jako zcela modulární a nadstavbový systém. V praxi to znamená, že se dá pořizovat postupně po jed­ notlivých modulech a v případě jeho výpadku je možno ovládat všechna zařízení
 v domě konvenčním způsobem. Nejedná se tedy o sběrnicový systém, který při porušení sběrnice přestane zcela nebo částečně fungovat.

Hlavní funkce systému inHome AMX

Hlavní úlohou systému je zajistit bezpečnost obyvatel a poskytnout vysoký komfort bydlení, minimalizovat provozní náklady a monitorovat okamžité a průměrné spotřeby energií. S tím souvisí schopnost pružně reagovat na změny venkovních a vnitřních podmínek. Obyvatelům
umožní v maximální míře využívat všechny možnosti domu díky intuitivnímu uživatelskému rozhraní. Umožňuje efektivně řídit použité technologie a monitorovat a vyhodnocovat poruchy. Systém
inHome AMX integruje:

   Zabezpečovací systém, který je propojen na pult centralizované
      ochrany.

   Infračervené závory, které slouží jako vnější bezpečnostní plášť
      a alternativně informují např. že jsou děti příliš blízko bazénu.

   Kamerový systém šesti vnějších IP kamer a videovrátníku.
      Kamery je možno sledovat jak na kterékoli televizi, tak na
      dotykových panelech nebo iPad/iPhone. Záznam kamer se
      nepřetržitě nahrává s historií 30 dní.

   Veškeré světelné okruhy včetně stmívání nebo uživatelem
      definovaných světelných scén.

   Centrální vytápění jak v podlahách, tak v podlahových
      konvektorech a radiátorech.

   Integrované sledování a ovládání teplot ve všech místnostech
      včetně tepelných režimů jak pro celý dům, tak pro jeho
     vybrané části.

   Vnitřní komunikační systém mezi oběma domy, zahradním
      domkem a vchodovou brankou na platformě VoIP.

   Kompletní vzdálenou zprávu.

   Řízení domácích spotřebičů jako je kávovar, centrální vysavač
      nebo trouba na chleba.

   Sledování venkovních teplot a teploty bazénu a jezírka.

   Meteorologickou stanici, která umožňuje pružně reagovat na
      venkovní podmínky a řídí také zavlažovací systém.

   Řízení televizí – LOEWE a BANK & OLUFSEN.

   Řízení receiverů PIONEER.

   Řízení distribuce fotografií, hudby a filmů z centrálního úložiště.

   Řízení herních konzolí Microsoft Xbox.

Ovládání systému inHome AMX

Celý dům je možno ovládat několika panely. V Centru inovací je ve vstupní hale integrován fixní dotykový pětipalcový panel. V obývacím pokoji je k dispozici vyjímatelný panel o úhlopříčce 8,2 palce. V ložnici
je k dispozici dálkové ovládání AMX R–4 s dotykovým displejem.
V zahradním domku je vyjímatelný panel o úhlopříčce 5,2 palce.
Systém je možno ovládat z iPhone a iPad. Vše je napojeno na cen-
trální řídicí jednotku NI­4100 NetLinx Controller, která je posílena
o NetLinx CardFrame, NetLinx ICSHub Expander Card a 6 x Dual COM Port Card. Uživatelské rozhraní je naprosto intuitivní. Kdo umí ovládat chytrý telefon, umí ovládat celý dům. Rozhraní je možné modifikovat
pro různé uživatele. Dětem lze k některým funkcím přístup omezit, seniorům přizpůsobit. Téměř z libovolného chytrého telefonu, tabletu nebo počítače připojeného k internetu je systém ovladatelný se standardním komfortem odkudkoli na světě. Z dotykových panelů je možné kódovat celý dům, nebo jednotlivé části.

Zabezpečovací systém

Je použit americký zabezpečovací systém Honeywell Galaxy. Cen-
trální jednotka AMX je propojena UTP kabelem se zcela integrovanou centrálou EZS do systému inHome AMX. Každé pohybové čidlo může aktivovat různé procesy. Automatické zhasnutí světla v technických místnostech, šatnách nebo dětských pokojích pokud v nich nikdo není. Pokud kdokoli v průběhu noci vstane, nasvítí se komunikační osvětlení
na toaletu. Součástí zabezpečení jsou i infračervené závory, které
slouží jako vnější plášť ostrahy domu. Navíc se závory dají aktivovat, pokud jsou obyvatelé uvnitř domu, tzn. exteriéry objektu jsou stále chráněny. Jakmile se pak dítě k bazénu nebo jezírku přiblíží, aktivuje
se zvuková signalizace. Pomocí magnetických kontaktů se detekuje případně otevřené okno nebo balkónové dveře. EZS je plně napojen na pult centralizované ochrany s výjezdem, v případě alarmu do 5 minut. Vše je možno ovládat vzdáleně. Pomocí mobilního telefonu lze i od-kódovat a otevřít příjezdovou bránu. V případě nepřítomnosti umí sys-
tém simulovat přítomnost obyvatel pomocí rozsvěcení světel v různých místnostech.

Kamerový systém

Součástí zabezpečení je celkem 6 IP kamer Panasonic s nočním IR přísvitem ve vyhřívaných krytech umožňujících celoroční provoz. Kaž-
dou kameru je možno přes IP sledovat na jednotlivých panelech nebo tabletech. Díky modulátoru Extron je možné jednotlivé kamery sledovat
i na všech televizích. Záběry se průběžně nahrávají s historií 30 dní. Požadovaný okamžik lze zobrazit kdykoli, ze všech úhlů kamer.

Komunikační a přístupový systém

Panely AMX a iPady jsou vybaveny mikrofonem, reproduktorem a ka-merou. Díky technologii VoIP je tedy možné v rámci jednotlivých domů
a zahradního domu komunikovat. V případě, že někdo zazvoní u vcho-
du, všechny panely zobrazí záběr z vchodové kamery, s návštěvou je možno komunikovat a otevřít. Nejsou­li obyvatelé doma (je zakódováno)
a někdo zazvoní u vchodu, systém automaticky hovor s návštěvou přesměruje na vybraný telefon. Pokud byl zvonek v době nepřítomnosti majitele použit, svítí červeně. Na panelech, podobně jako na mobilním telefonu jsou zmeškané hovory, majitel vidí fotografie a časy všech návštěv.

Počítačový systém, zálohování

Objekt je vybaven strukturovanou počítačovou sítí v CAT6. Jednotlivé domy, zahradní domek a vchodová brána jsou propojeny osmivláknovou optickou páteřní sítí. Jako centrální jednotka počítačové sítě je použita dvojice 3TB serverů Intel, které jsou vzájemně mirrorvány. To umožňuje zálohování v reálném čase. Jednou za měsíc jsou data zálohována na externí disky, uložené mimo Centrum inovací. Jejich chod řídí Microsoft Home Server. Server zároveň slouží jako doménový server. O bezpeč-
nost se stará Microsoft ISA server (Internet Security and Acceleration Server) – znemožňující přístup dětí k závadnému obsahu internetu
a získání dokonalého přehledu o jejich surfování. Pro každou televizi je dedikováno jedno multimediální PC s Windows 7 a blu­ray mechanikou. Celý areál je pokryt privátní wi­fi sítí. K venkovnímu připojení na internet slouží trvalé mikrovlnné spojení UPC 10 / 10 Mbs.

Řízení vytápění

Pro řízení vytápění je použit systém SIEMENS Synco living. Centrály SIEMENS a AMX jsou propjeny pomocí KNX / EIB gateway. Cílem
bylo, aby k radiátorovým hlavicím nevedl žádný drát. Proto byly použity bezdrátové hlavice Synco living, minimalizující vliv bezdrátové komuni-
kace na lidské zdraví. Systém používá frekvenční pásmo 868 MHz. Přístroje, které vysílají na těchto frekvencích, nesmějí s ostatními přís-
troji komunikovat více než 36 sekund za hodinu. To znamená, že vliv bezdrátové komunikace spojený s bydlením v rodinném domě vybave-
ném systémem Synco living se za 15 let rovná zátěži spojené s jedno-minutovým hovorem mobilním telefonem (v závislosti na kvalitě signálu). Termohlavice obsahují i termostat. Pro podlahové topení jsou použity regulova­né ventily. Na základě teploty v místnosti regulují množství
vody procházející topným okruhem. Teplota v místnosti je udržována
v rozmezí +/­ 0,2 °C. V jednotlivých místnostech lze nastavit různé teploty, přepínat místnosti, části domu nebo celý dům do různých režimů. V závislosti na EZS dojde k automatickému snížení vytápění, jakmile se dům zakóduje. Vše je opět ovládatelné vzdáleně. Tento pr-
vek přináší komfort návratu do vytopeného domu, atd. Systém Synco living představuje úsporu nákladů na vytápění až 30%.

Řízení domácích spotřebičů

Ovládání „černé techniky“ – televize, zesilovače, tunery... pomocí dál-
kového ovládání, ale i pomocí počítačové sítě je naprosto běžné. Je to umožněno tzv. IP ready zařízení. V současnosti se tento trend projevu-
je i u výrobců tzv. „bílé techniky“ – ledničky, myčky, pračky, kávovary, varné konvice... Proto i tito výrobci uvádějí na trh IP ready spotřebiče. Komfort, který je praktický i příjemný – centrální vysa­ vač informuje,
kdy je třeba vyčistit filtr nebo vysypat zásobník, dálkové spuštění pra-
cího programu, ranní uvítání vůní právě namleté a uvařené kávy mísící
se s vůní čerstvě upečeného chleba...

Signál HDO

Systém HDO (hromadné dálkové ovládání), který vysílá distributor ele-
ktřiny, definuje standardní a zvýhodněný tarif. Některá zařízení, např. tepelný kotel nebo bojler signál vyhodnotí a není aktivován, pokud není dostupný zvýhodněný tarif. Systém inHome AMX o sig­ nálu informuje uživatele, který se podle toho rozhodne, zda daný spotřebič zapne. Technici Insight Home pracují na importu HDO harmonogramu až na
14 dní. Uživat tak získá přehled, na jehož základě se následně rozho-
duje o použití příslušných spotřebičů. Tento systém je velmi přínosný
pro co nejefektivnější spotřebu elektrické energie.

Řízení osvětlení

Jednotlivé světelné okruhy jsou spínány elektronickými relé Apollo Art, která jsou součástí silnoproudého rozvaděče. Pro stmívání se používají elektronické stmívače Apollo Art. Tyto prvky je možno ovládat jak kon-
venčně, pomocí tlačítek umístěných na stěnách, tak pomocí panelů
a tabletů. Světla je možné libovolně kombinovat a vytvářet světelné scény. Ty je pak zpětně možné uložit do panelu nebo danou scénu přiřadit k programovatelnému tlačítku na stěně. Scéna může obsahovat libovolné světelné okruhy, u stmívaných se dá uložit i požadovaná
intenzita a u RGB LED světel i požadovaná barva. Díky světelným scénám uživatelé mají mnoho možností jak posílit pohodu každého večera.

Meteorologická stanice a měření teplot

Součástí systému inHome AMX je i meteorologická stanice DAVIS Vantage Pro2 Plus, která je systémově napojena na centrální jednotku AMX. Prostřednictvím panelů a tabletů jsou uživatelé informováni
o aktuálním stavu počasí včetně intenzity slunečního a UV záření. Systém pozná i směr slunečních paprsků a může podle toho manipu-
lovat se žaluziemi na té straně domu, kam sluneční paprsky dopadají. Začne­li pršet, mohou se zavřít střešní okna, je­li síla větru příliš intenzivní, automaticky se zatáhnou markýzy.

Řízení a distribuce AV signálů, domácí kino

V Centru inovací jsou dvě hlavní centra pro AV techniku – obývací pokoj prvního rodinného domu a zahradní domek.

 • Obývací pokoj
  V obývacím pokoji je 55ti palcová LED televize LOEWE Individiual 55 Compose umístěná na elektrickém rameni, které umožňuje televizi sledovat z různých úhlů. O ozvučení se stará Bose Acoustimass 15 series III. O zesílení a distribuci signálu receiver Pioneer VSX­LX70. Pro domácí kino je použit HD projektor EPSON a plátno Projecta
  o úhlopříčce téměř 100 palců. Jak projektor, tak plátno jsou zabudo-
  vány v podhledu. Díky tomu není narušena architek­ tonická kon-
  cepce obývacího prostoru. Mediální centrum umožňuje přijímat sig-
  nál ze dvou družic (UPC a Skylink), terestriálního vysílání, venkov-
  ních kamer, herní konzole Xbox, digitálních, analogo­ vých a inter-
  netových rádií. Z centrálního serveru lze využívat distribuci fotografií, domácích videí, hudby a filmů. Vše v nejvyšší kvalitě obrazu (HD)
  a zvuku (5.1 THX). Všechny komponenty systému jsou napojeny na systém inHome AMX a ovládají se pouhým dotykem prstu.

 • Zahradní domek
  AV technika v zahradním domku je postavena na řešení BANK & OLUFSEN. Základ tvoří 40ti palcová LED televize BeoVision 10­40, která zároveň obsahuje receiver. Ten přepíná vstupy mezi satelitním receiverem, mediálním centrem a herní konzolí Xbox. O ozvučení se stará dvojice předních aktivních reproduktorů BeoLab 6002, dvojice zadních aktivních reproduktorů BeoLab 4 a unikátní subwoofer
  BeoLab 11, který je díky své koncepci umístěn na stěně. Díky vnitřnímu dřevěnému obložení celého zahradního domku dosahují akustické parametry špičkových hodnot a poslech muziky nebo sledování filmů je opravdovým zážitkem.

Ocenění

2009 – Grand Prix Architektů 2009

2010 – CITIB byl zařazen americkou společností AMX mezi
25 nejprestižnějších realizací na světě

Použité systémy

AMX, Apple, Microsoft, HP, Intel, 3COM, ASUS, Epson, Extron, LOEWE, BANK & OLUFSEN, BOSE, Pioneer, LG, SIEMENS, Panasonic, Honeywell, Aertecnica, DAVIS, Apollo Art, Rain­Bird,
Parrot, Olympus.

Bazén a jezírko

Unikátní je řešení bazénu a jezírka. Bazén je dvěma stranami zasazen do jezírka tak, že vodní hladiny jsou v jedné úrovni, odděleny nerezovou hranou. Opticky vzniká jedna hladina. Bazén je přelivový o rozměru
4 x 8 m. Povrchová úprava bazénu je černá skleněná kachličková mozaika. Technologie čistění je chlorová s přípravou na automatické chemizování a tepelné čerpadlo voda vzduch. Fóliové jezírko obsahuje cca 150 m3 vody a je čištěno biologickou čističkou o objemu 5 m3, včetně dvou UV lamp. V jezírku je 70 japonských kaprů koi. Měření teploty bazénu i jezírka je napojeno na systém inHome AMX. Na sys-
tém je napojeno i osvětlení a dá se tak ovládat z dotykových panelů.

CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu
CITIB - Domluvte si osobní návštěvu