Nemáte  instalovaný ADOBE Flash Player

  Get Adobe Flash player

                                         


  

Díky jednotnému uživatelskému rozhranní můžete dotykovým pane-
lem, počítačem nebo mobilním telefonem odkudkoli cokoli ovládat,
   sledovat a řídit. inHome reaguje na vaše
   chování – ztlumí topení, když otevřete okno;
   tlumeně rozsvítí cestu k toaletě, vstanete-li
   v noci nebo jste-li na zahradě, odloží automa-
   tické zavlažování. 
 Více »

Jedním dotykem si pustíte
film a zároveň se zapne zesilovač, přepne TV na DVD, pustí DVD disk, spustí plátno
a projektor a zatáhnou žaluzie, je-li večer, rozsvítí se
    světelná scéna. inHome spojuje rodinné
    fotografie, domácí video, DVD nebo Blue Ray
    filmy, hudební alba, nahrané pořady ze satelitu
    nebo televize do jednoho rodinného mediálního
    centra.   Více »

 

Navštivte náš prezentační areál

Objednejte se a přijeďte do Prahy Cholupic se
na vlastní smysly přesvědčit, jak projekt
inteligentního domu v reálu funguje. Více »

Chytré bydlení VIDEA

     Prohlédněte si nejnovější
     videa o chytrém bydlení,
     která jsme pro vás
     natočili s našimi
     partnery! Více zde.

V jakýkoliv okamžik máte přehled o bezpečném chodu domácnosti – alarm, požární čidla, kamerový systém
a infračervené závory.
Jedním povelem při odchodu
   zapnete alarm, zatáhnete žaluzie, zhasnete světla
   a vypnete vybrané zásuvky. Při jakékoliv
   nestandardní události jste informováni pomocí
   SMS (snížení teploty v akváriu, výpadek el. proudu
   nebo topení apod.).
Více »

inHome dle venkovní teploty, vnitřní teploty a počasí auto-
maticky nastavuje venkovní žaluzie a optimalizuje chod vytápění, klimatizace a reku-
perace. V případě deště
   zavře automaticky střešní okna, v případě větru
   zatáhne markýzy. inHome nezapomene nikdy
   zhasnout, pokud v místnosti nikdo není a nasta-
   vuje optimální intenzitu osvětlení s ohledem na
   venkovní světlo a vaši činnost. 
Více »

Díky integraci alternativních zdrojů energie a jejich optimálnímu a efektivnímu řízení ve vazbě na nízkoenergetické nebo pasivní stavby je celý
   systém inHome velmi šetrný k životnímu
   prostředí.  
Více »