Home » Novinky »  Realitní kongres 2013 – Insight Home partnerem

11. listopadu 2013

Realitní kongres 2013 – Insight Home partnerem

V Praze se konalo největší setkání realitních odborníků ve Střední Evropě

Čtvrtý ročník Realitního kongresu přivítal rekordní počet účastníků z řad manažerů realitních kanceláří, poradenských a developerských firem a dalších hráčů realitního trhu. Hovořili zejména o legislativních změnách, které od ledna ovlivní český realitní trh a o jeho dalším vývoji.

Legislativní změny zásadně ovlivní realitní obchody

Letošní Realitní kongres přivedl na jedno místo bezmála 600 realitních účastníků, kteří diskutovali o nejdůležitějších problémech současného realitního trhu. Klíčovým tématem byly legislativní změny, které nabudou účinnosti od 1.1.2014. Nový občanský zákoník zcela změní smluvní vztahy mezi realitními kancelářemi, prodávajícími i kupujícími nemovitostí. Realitní kanceláře a developeři tak budou muset upravit smluvní dokumenty, které pro realitní transakce používají. Nový občanský zákoník se dotkne také smluvních vztahů mezi pronajímateli a nájemci. Kromě toho nabude ve stejnou dobu v účinnost i katastrální zákon, který vnese do právních úprav další změny. “Realitní kanceláře se připravují na zásadní novinky, které přináší jak katastrální zákon, tak i nový občanský zákoník. Všechny zúčastněné strany musí počítat s novými věcmi jako je například zrušení předkupního práva u spolumajitelů nemovitostí, nový obchodní zákoník zavádí tzv. přídatné spoluvlastnictví, což je spoluvlastnictví věci, které souvisí s vlastnictvím jiné věci. Od ledna budou navíc veškeré stavby součástí pozemku” říká René Hradecký z agentury Conventia, který Realitní kongres každoročně pořádá. Na kongresu vystoupila mezi jinými i JUDr. Daniela Šustrová z Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, která vysvětlila přínosy nového katastrálního zákona, který ochrání před podvody a bude lépe informovat účastníky vkladového řízení o probíhajících změnách.

Výstavbu bytů ovládli čeští developeři

Realitní odborníci také diskutovali o současném stavu trhu s nemovitostmi a nové bytové výstavbě. Mezi vystupujícími nechyběli zástupci největších hráčů na trhu. Dušan Kunovský (Central Group), Evžen Korec (Ekospol) a Tomáš Pardubický (FINEP Holding) se shodli na tom, že naprostou většinu nových bytů v České republice v současnosti staví české developerské společnosti. Jitka Cvetlerová z odboru územního plánování Magistrátu hl. m. Prahy přítomné developery informovala o změnách, na které se budou muset připravit při projednávání nové výstavby a diskutovala o problémech, na které developeři narážejí při přípravě nových developerských projektů. Zástupci realitních kanceláří zase poukazovali na důležité aspekty, které ovlivňují prodejnost novostaveb. Prokop Svoboda ze společnosti Svoboda&Williams potvrdil, že nejdůležitějším atributem kvalitního developerského projektu vždy bude “dobrá adresa” a kvalita provedení.

Inteligentní domy jsou zatím jen pro náročné

Na letošní ročník Realitního kongresu byli pozváni zástupci firem, které se zabývají řešením inteligentního řízení nemovitostí. Tento trend začíná být standardem u prémiového segmentu rezidenčního trhu a u nově stavěných administrativních projektů. “Inteligentní bydlení je určitě velice atraktivní trend, který funguje hlavně marketingově pro segment luxusních projektů” potvrdil Prokop Svoboda ze Svoboda&Williams. U levnějších bytů se tato technologie díky finanční nákladnosti rozšiřuje jen velmi pomalu a bude otázkou času, kdy se technologie zlevní a budou přístupnější běžným zájemcům o bydlení. "V zásadě platí, že čím větší nemovitost, tím větší dává smysl domácí automatizace. Ale díky některým novým řešením je domácí automatizace více a více smysluplná i pro menší nemovitosti.” řekl Jan Průcha ze společnosti Insight Home, která se inteligentním řízením zabývá.

Realitní trh má snad nejhorší za sebou

Strmý pád poptávky po novém bydlení, který zasáhl realitní trh na konci roku 2008, byl pro realitní kanceláře po letech růstu velkým šokem. Dalších pět let procházel realitní trh obdobím, které způsobilo konec několika velkých i menších hráčů z řad developerů a realitních kanceláří. “Problém nízké likvidity realitního trhu v posledních letech byl částečně způsobený neochotou majitelů nemovitostí se přizpůsobit poptávce, protože by to znamenalo prodat nemovitost bez zisku nebo dokonce se ztrátou. Zájemci o bydlení byli na druhé straně ze všech stran zahrnováni informacemi o poklesu cen nemovitostí, což vedlo k obrovskému útlumu počtu transakcí, ze kterých realitní kanceláře žijí. V současnosti zaznamenáváme mírné zlepšení nálady ze strany manažerů firem, které na trhu s nemovitostmi podnikají a většinou se shodují na tom, že se počet realitních transakcí mírně zvýšil. Brzy uvidíme, jak se projeví současná ekonomická situace České republiky na realitním trhu” uzavřel René Hradecký z agentury Conventia.