Home » Novinky »  Česká rada pro šetrné budovy

Září 2016

Česká rada pro šetrné budovy

Od září letošního roku jsme členi České rady pro šetrné budovy

Česká rada pro šetrné budovy integruje společnosti a organizace
z různých sektorů ekonomiky s vazbou na trh s nemovitostmi a stavební průmysl a podněcuje trh k přeměně způsobů, jakými jsou budovy
a urbanistické celky navrhovány, vystavěny, renovovány a provozovány, aby takto vytvořila zdravé, prosperující, environmentálně i společensky ohleduplně vystavěné prostředí, které zvyšuje kvalitu života.

Naše společnost je součástí pracovní skupiny Zdravé vnitřní prostředí budov, která je zaměřená na zdravé vnitřní prostředí budov ve všech jejich aspektech. Skupina vypracovala hodnotící kritéria dle kterých s posuzuje kvalitu vnitřního prostředí. 

Společnost SKANSKA provedla v roce 2013 celosvětový výzkum vlivu vnitřního prostředí na efektivitu a produktivitu. Z tohoto výzkumu vyplynulo, že pokud máme správnou intenzitu a skladbu světla, produktivita se zvýší o 23%, pokud máme správnou kvalitu ovzduší, produktivita se zvýší o 11% a pokud si můžeme individuálně nastavit teplotu v místnosti, produktivita stoupne o 3%. V celkovém součtu se tedy jedná o zvýšení produktivity o 37%. Často slýcháváme, že správným řízením topení a chlazení ve vazbě na vhodné zateplení budovy se dosahuje úspor energií v řádu 30%. Zvážíme-li výše uvedené v kontextu firemních nákladů, tak pokud vynaložíme jednu Korunu českou na energie, vynaložíme 100 Kč na mzdy. Proto hlavním přínosem tzv. „inteligentních“ nebo chcete-li šetrných budov není na prvním místě úspora energií (v našem příkladu ušetříme 30 haléřů), ale především zvýšení produktivity (37 Kč), a to až o dva řády více. Proto se domníváme, že právě kvalitní a zdravé vnitřní prostředí je hlavním argumentem pro zavádění nejnovějších technologií nejen do našich kanceláří, ale i domovů.