Home » Novinky » Proton Therapy Center

květen 2011

Proton Therapy Center

Naše společnost získala zakázku na řízení vybraných prostor v nově vznikajícím Protonovém centru v areálu pražské Bulovky. Jedná se o jednu z nejvýznamnějších a nejkomplexnějších implementací systému AMX v České republice. Systém inHome bude řídit recepci celého centra, sedm zasedacích místností a tři kanceláře vedení společnosti. Součástí dodávky bude 24 televizí LOEWE, o ozvučení se budou starat systémy BOSE napojené na zesilovače PIONEER. 

Veškeré ovládání bude výhradně probíhat pomocí APPLE iPhone nebo iPad a pomocí speciální výsuvných hyraportů, které budou zabudovány
v nábytku, a do kterých je možno připojit libovolné prezentační zařízení
a navíc je možno přímo z nich ovládat celý systém. inHome bude dále řídit topení, osvětlení, stínění a audiovizuální techniku, dále pak realizovat ozvučení, distribuci audia a videa, IP televize, telefonie VoIP
a telekonference.

O Protonovém centru

Protonové centrum bude špičkovým klinickým zdravotnickým zařízením, které pro léčbu  pacientů s nádorovým onemocněním bude využívat velice přesnou a nejmodernější technologii. Díky vlastnostem protonové terapie bude možné podstatně zlepšit a rozšířit léčbu nádorů v blízkosti životně důležitých struktur, a to s minimálním poškozením zdravých tkání.

Centrum je připraveno přijmout prvního pacienta již v polovině roku 2012
a stane se tak prvním pracovištěm tohoto typu ve střední a východní Evropě. Budeme léčit  2000 až 2500 nemocných ročně ve dvousměnném provozu, 6 dní v týdnu. K dispozici bude 5 ozařoven včetně ozařovací místnosti pro ozařování očních nádorů. Samozřejmostí je diagnostické vybavení jako CT (počítačová tomografie), MR (magnetická rezonance)
a PET/CT kamera (spojené vyšetření počítačovou tomografií a pozitron emisní tomografií).

Veškeré léčebné a ostatní procesy související s provozem protonového centra jsou připravovány tak, aby odpovídaly nejpřísnějším mezinárodním standardům a byla zajištěna maximalní kvalita léčby poskytovaná pacientům jak z České republiky, tak zahraničním pacientům. Centrum bude v rámci úzké spolupráce s 1. lékařskou fakultou UK, Fakultou jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT v Praze a dalšími vzdělávacími institucemi podporovat vědu a výzkum a přispívat k rozvoji oboru radiační onkologie i dalších onkologických specializací.

Více na www.ptc.cz